Bezpečnost

Reakce státu a bezpečnostní opatření

Každá země má svá bezpečnostní opatření, která jsou speciálně upravena pro konkrétní oblasti. V okamžiku propuknutí pandemie jsou povoláni experti, kteří tento plán uvedou do chodu. Informovanost občanů je v tomto období klíčová. Světová zdravotnická organizace doporučí, co by se mělo v případě výskytu pandemie dělat a každý stát si upraví podmínky dle svého uvážení.

Pandemické plány by se mohly rozdělit do 5 fází, které na sebe navazují a ovlivňují se.

  1. prevence - snížení příležitostí nakažení jednotlivých osob
  2. informovanost obyvatel za pomocí mediálních zdrojů
  3. snížení šíření nakažení dalších osob
  4. snížení společenského dopadu a procento nakažených lidí
  5. výzkum onemocnění a objevení léků a opatření vedoucího k zastavení dalšího propuknutí nemoci

Česká republika má velmi propracovaný pandemický plán, který má šedesát stran plných rad, doporučení a návodů na prevenci, zlepšení, snížení a omezení pandemie. Dokument vznikal za spolupráce ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika ČR. Zpracování bylo provedeno v roce 2001 a v dubnu 2004 bylo doplněno a upraveno.

Každá fáze má svá specifika, která reagují na určitou dobu pandemie. Je proto zapotřebí rozpoznat v jaké části se pandemie nachází a udělat vše proto, aby se pandemie nerozšířila a snížil se počet nakažených.

Stát také zajišťuje vakcíny, které jsou pečlivě poskytnuty těm lidem, kteří jsou nejvíce ohroženy. Ať už se jedná o malé děti, seniory či zdravotnické a pomáhající profese.