Cestování

Jestliže propukne pandemie je logické, že do oblastí zasažených infekční nemocí je zakázáno jezdit. Jak je tomu ovšem v případě, že pandemie ještě nevypukla nebo do zasažené oblasti musíte pracovně?

Vždy musíte zvážit, zda je opravdu nezbytně nutné, abyste danou oblast navštívili. Vždy se dá pracovní schůzka zrušit či posunout. Pokud nemusíte být nutně přítomni, můžete využít videokonferenci, která je v současné době velmi rozšířená.

Pokud jedete do oblasti zasažené pandemií na dovolenou, nejspíše vám bude ubytování zrušeno. Jestliže pandemie již propukla, bude se stát obávat rozšíření nákazy a není zde tedy jiná možnost, než dovolenou odložit nebo změnit na jinou cílovou destinaci.

To vše platí i v případě, že propukne pandemie u nás. Také cizinci mají buď úplný zákaz cestování k nám nebo je cesta velmi omezena. Záleží na charakteru a četnosti nakažených lidí.

Musíte vždy zvážit, zda vám cesta do postižených oblastí stojí za riskování zdraví a života.

Země nemá žádná omezení v souvislosti s infekčním onemocněním? Záleží na vás zda podstoupíte riziko, i když víte, že daný stát je na pokraji pandemie. Ano, média mohou přehánět, ale realita může být i naopak mnohem horší. Chraňte si své zdraví rouškou, rukavicemi a omezeným stykem s místními lidmi. Nepijte vodu z kohoutku a nejezte jídlo na trhu.

Než vycestujete

 • informujte se například na stránkách www.sukl.cz, www.mzcr.cz nebo www.cdc.gov, kde se ohledně infekčních chorob dozvíte aktuální informace pro cestovatele
 • zkontrolujte, zda máte v pořádku všechna vyžadovaná očkování do dané oblasti, pokud ne, 4-6 týdnů před odjezdem byste měli navštívit svého lékaře a očkování případně doplnit
 • zajistěte si na cestu kvalitní lékárničku
 • zjistěte, jak je to s lékařskou péčí v případě onemocnění v zemi, kam míříte
 • pojistěte se pro případ onemocnění včetně uhrazení cestovních nákladů zpět do ČR
 • necestujte do oblasti s výskytem ptačí chřipky, pokud právě proděláváte akutní onemocnění
 • omezte na co nejnižší míru kontakt s infekčními nemocemi

Během pobytu v exponované oblasti

 • dodržujte osobní hygienu, myjte si ruce; pokud není k dispozici mýdlo a voda, pomohou čisticí gely na alkoholové bázi
 • konzumujte pouze důkladně tepelně upravené potraviny
 • nejezte a nedotýkejte se nedovařeného či syrového masa, vajec či produktů z krve
 • pokud se u vás objeví teplota, suchý kašel, obtíže s dechem nebo pokud vás postihne jakékoliv akutní onemocnění, konzultujte lékaře, případně pojišťovnu či českou ambasádu, informujte své známé a blízké
 • vyhněte se návštěvě zvířecích trhů a drůbežích farem

Po návratu

 • sledujte svůj zdravotní stav po dobu 10 dní po návratu z exponované oblasti
 • jestliže se u vás objeví suchý kašel, teplota, potíže s dechem apod., navštivte lékaře a informujte ho také o tom, že jste navštívili oblast s vyšším výskytem infekční choroby

zdroj: www.cdc.gov ; Centers for Disease Control and Prevention a ECDC