Co dělat při pandemii?

Jestliže stát nebo WHO (světová zdravotnická organizace) vydá informace o riziku vzniku pandemie, je pro běžného občana lepší zůstávat co nejvíce doma. Stát uzavře hranice a proto je cestování velmi obtížné.

Občan by měl také dodržovat zvýšené hygienické nároky a dbát na zvýšenou osobní hygienu a dezinfekci domácnosti. Doporučuje nosit roušku, dále také gumové rukavice či ochranné brýle a při náznaku propuknutí nemoci je lepší zůstat doma. Lidé by neměli chodit do prostor s vysokou koncentrací lidí. Chodit nakupovat jen na nezbytně nutnou dobu, nenavštěvovat kulturní představení.

Zvýšený příjem vitamínů, otužování a celkové zlepšení životosprávy je při riziku vzniku pandemie klíčová.

Přinášíme vám stručný popis věcí, které byste měli v případě výjimečného stavu, který nastává u pandemií, dělat.

  • Informace – sledujte média, webové stránky a doporučení, která vyhlašuje ministerstvo zdravotnictví, lékaři či WHO (světová zdravotnická organizace)
  • Zvýšená hygiena – myjte si ruce, použijte roušky, rukavice, dezinfekce
  • Zůstaňte doma
  • Dodržujte pokyny, které jsou oficiálně vydány
  • Mějte zásoby jídla, pití a léků. Alespoň základní potraviny na několik dní uchované doma